مشخصات برچسب (لیبل) ویزیتی

لیبل ویزیتی یا همان کارت ویزیت لیبلی یکی از انواع کارت ویزیت یا لیبل ها می باشد که در سایز کارت ویزیت طراحی می شود و به چاپ می رسد. از این لیبیل ها نیز مانند سایر کارت ویزیت ها جهت درج اطلاعات ضروری مانند عنوان کسب و کار و خدمات و اطلاعات تماس استفاده می شود. تفاوت عمده لیبل ویزیتی با سایر کارت ویزیت ها در ویژگی برچسب دار بودن آن ها می باشد که این امکان را در اختیار تبلیغ کننده قرار می دهد که لیبل خود را بر روی سطوح مختلف بچسباند و به نوعی تبلیغات خود را گسترش دهد. لازم به ذکر است از این لیبل ها می توان جهت امور دیگری نیز استفاده نمود و تنها کاربرد آن ها بیان اطلاعات کسب و کار و اطلاعات تماس نمی باشد. به طور نمونه می توان با چسباندن آن ها روی محصولات، اطلاعات مربوط به محصول را درج نمود و استفاده های مشابهی از این ابزار تبلیغاتی نمود.

تصاویر

تصاویر