مشخصات کارت های لمینت :

این نوع کارت دارای دو سایز ۸.۵×۴.۸ و ۸.۹×۵.۸ میباشد. همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است.

مشخصات کارت لمینت براق :

این نوع کارت دارای دو سایز ۸.۵×۴.۸ و ۸.۹×۵.۸ میباشد. همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است. روکش این کارت لمینت براق بوده و به دلیل استحکام بالای این روکش ، دوام و ماندگاری آن نسبت به کارت های دیگر بسیار بیشتر می باشد.

کارت های لمینت براق دو گوش گرد ، مربع ، دایره و قالب های اختصاصی در همین دسته قرار میگیرند که با ابعاد مختلف و قالب مجزا هستد.

تصاویر

تصاویر

مشخصات کارت لمینت مات :

این نوع کارت دارای دو سایز ۸.۵×۴.۸ و ۸.۹×۵.۸ میباشد. همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است. روکش این کارت لمینت مات بوده و به دلیل استحکام بالای این روکش ، دوام و ماندگاری آن نسبت به کارت های دیگر بسیار بیشتر می باشد.

کارت های لمینت مات دو گوش گرد ، مربع ، دایره ، طلاکوب ، طلا کارت و قالب های اختصاصی در همین دسته قرار میگیرند که با ابعاد مختلف و قالب مجزا هستد.

تصاویر

تصاویر

مشخصات کارت موضعی استخوانی :

سایز این نوع کارت معادل ۵.۸×۸.۹ می باشد. همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است.
از دیگر موارد این کارت قابلیت ایجاد uv موضعی در دو طرف کارت در قسمت های مورد نیاز شما می باشد که زیبایی این کارت را چند برابر می کند. (uv) موضعی یک لایه براق و برجسته بوده که در مکان های تعیین شده در کارت شما قرار می گیرد .

کارت های لمینت موضعی ، طلا کوب ، لمینت برجسته مخملی در قالب های ویزیتی ، ویزیت بزرگ و مربعی نیز در این دسته قرار میگیرند.

تصاویر

تصاویر