سربرگ

استانداردهای سربرگ
سربرگ، علامتهای تا، خطوط تا، و طرح های استاندارد. تا کنون هیچ استاندارد جهانی از سوی (International Standard Organization)ISO در زمینه طرح و اندازه سربرگ و چگونگی تا کردن آنها جهت قرار گرفتن در پاکت تعریف نشده است. علامت های استاندارد تا روی سربرگ نامه به استفاده کنندگان کمک می نماید که نامه را درست تا بزنند و ساده وارد پاکت های نامه کنند.
اما نمونه ای از استاندارد سربرگ متعلق به کشور آلمان تحت عنوان DIN676 وجود دارد که علاوه بر تعیین محل نگاشتن نشانی فرستنده و گیرنده ایجاد علائمی را برای قرار گرفتن سربرگ در پاکت تعریف می کند. مطابق این استاندارد در سر برگ قطع کاغذ A4 ناحیه ای قابل نگاشت برای نشانی فرستنده و گیرنده به اندازه 45*85 میلیمتر، در قسمت بالای سربرگ در نظر گرفته شده است. که در 5 میلیمتری بالای این ناحیه نشانی فرستنده با اندازه قلم کوچک نگاشته خواهد شد و در 40 میلیمتر پایین آن نشانی گیرنده ، این قسمت از 20 میلیمتری لبه چپ کاغذ و 27 میلیمتری بالای کاغذ شروع می شود. که البته این استاندارد طرح سربرگ را تا حد زیادی محدود می کند. علاوه بر این علایم تا خوردگی برای سهولت قرار گیری در پاکت های مختلف در این استاندارد در نظر گرفته شده است. همچنین استاندارد ISO838 به منظور فایل کردن، استاندارد ایجاد دو حفره به قطر تقریبا 6 میلیمتر به فاصله تقریبا 8 میلیمتر از مرکز یکدیگر و با نزدیکی تقریبا 12 میلیمتر از لبه کاغذ تعیین کرده است.

تصاویر
تصاویر

و اما جنس سربرگ ها بنا به نیاز و یا ثلیقه سفارش دهنده میتواند کاغذ تحریر از گرماژ 70-120 و انواع کتان از 90-120 در موارد خاصی نیز از گلاسه 100-120 نیز استفداه میشود که در جلسه مشاوره طراحی مشخص نمودن نحوه استفاده از سر برگ باید روشن باشد تا بنا به کارکرد سر برگ طرحی متناسب با کاغذ خواسته شده اجرا شود زیرا بعضی از جنس های فوق الذکر برای دستگاههای پرینتر معمولی مناسب نیست.