فرم عمومی چاپی چیست؟

فرم عمومی چاپی به مجموعه فایل های چاپی که به علت پایین آوردن هزینه ها به صورت مشترک با سایر فایل ها داخل یک فرم چاپی قرار داده می شوند و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند، فرم عمومی گفته می شود .

لازم به ذکر است هر فرم عمومی دارای میانگین رنگی خاص می باشد و رنگها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد .

به علت تغییر مداوم مواد اولیه (کاغذ – مرکب – روکش ها و … ) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در هر فرم، سفارشات شما در فرم های عمومی که حتی با اختلاف یک فرم چاپ می شوند با هم قابل مقایسه نخواهند بود. (اختلاف فرم های عمومی از چاپ تا چاپ ۳۰% خواهد بود)

شما میتوانید قبل از سفارش نمونه جنس ها را بررسی نمایید اما به یاد داشته باشید بافت و ضخامت کاغذ، کاور لمینت و همچنین کیفیت چسبندگی لیبل ها در برندهای مختلف، متفاوت است و خرید مجموعه بر اساس موجودی بازار می باشد لذا هنگام سفارش این مهم را در نظر داشته باشید .

 

توجه داشته باشید نسبت به حساسیت و اهمیت کارتان نوع سفارش خود را مشخص کنید، لازم به ذکر است کیفیت سفارشات (به لحاظ رنگ، کاغذ و … ) در فرم های عمومی با یک فرم اختصاصی قابل مقایسه نخواهد بود .

کلیه سایز های ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد .

تمامی سفارشات چاپی با ۳ تا ۷% باطله یا کسری تحویل می گردد.