سابلیمیشن

سابلیمیشن یکی از روش های جدید چاپ است که از آن برای چاپ بر روی سطوح مختلف با جنس های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از طریق این روش شما قادر خواهید بود که بر روی چوب، لباس (پارچه)، فلز، سنگ، کاشی و سرامیک و …چاپ انجام دهید. شاید تصور کنید که اینبار هم قرار است مثل یک پرینتر اداری که کاغذ را درون خود میبلعد و سپس از طرف دیگر کاغذ چاپ شده را بیرون می دهد، اشیاء مختلفی که در بالا نامبرده شدند نیز وارد دستگاهی شوند و از طرف دیگر دستگاه بصورت چاپ شده خارج شوند. مطلقا چنین چیزی نیست. در چاپ سابلیمیشن ابتدا یک طرح یا الگو توسط یک پرینتر مخصوص دارای جوهر مخصوص بر روی کاغذ مخصوص سابلیمیشن چاپ می شود. سپس این کاغذ بر روی سطحی که می خواهیم بر روی آن چاپ انجام شود قرار می دهیم.برخلاف جوهرهای معمولی جوهر سابلیمیشن غیرآلی و از ذرات درشت پلیمری تشکیل شده اند. از طرف دیگر کاغذهای سابلیمیشن نیز قابلیت این را دارند که در نقش یک انتقال دهنده ظاهر شوند و جوهر را بصورت موقت بر روی خود نگه دارند. قابلیت جوهر سابلیمیشن اینست که برخلاف جوهرهای دیگر می تواند بر روی سطوح مختلفی که جهت چاپ سابلیمیشن آماده سازی شده ماندگار شود. کاغذ سابلیمیشن نیز قابلیت این را دارد که در اثر حرارت بالای دستگاه سابلیمیشن طرح چاپ شده روی خود را به همان صورت بر روی سطح موردنظر انتقال دهد.